13 Eylül 2018 - Perşembe
Duyurular
MALİYE ANLAŞMALI MATBAALAR ÇOK ÖNEMLİ
13.12.2013 - 17:08

MALİYE ANLAŞMALI MATBAALARIN DİKKATİNE

 

Yeni Türk Ticaret Kanununun 39 Maddesinin ikini fıkrası hükümleri uygulaması 01 OCAK 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bu madde; Biz Maliye anlaşmalı matbaalara hangi yükümlülükleri getirmektedir.Önce ilgili kanun maddesine bir bakalım.Kanun ilk yayımlandığı zaman “ basılı her türlü kağıt ve belge “ ibaresiyle çıkmış daha sonra ise 26.06.2012 gün ve 6335 sayılı yasanın 6.Md.ile bu ibare ticari mektuplar ve ticari defterlere kayıt edilen belgeler olarak değiştirilmiş ve ilgili madde aşağıdaki şekilde son şeklini almıştır.

 

Yeni TTK MADDE 39- (1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

(2) (Değişik birinci cümle: 26/6/2012-6335/6 md.) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.

 

Son haliyle 01 OCAK 2014 tarihinden itibaren ticaret yapan kişi ve tüzel kişilikler;

 

1-Antetli kağıt olarak mesleğimizde yerini alan ticari mektupların yazımında kullanılan basılı kağıtların basımının matbaalarda yapılacak olması halinde üzerinde ;

a-      İşletmenin Ticaret Ünvanı;

b-      MERSİS numarası (MERSİS numarası verilmeyenler ticaret sicili numarası)

c-      Oda Sicil Numarası;(MERSİS numarası yazılır ise yazılmayacak)

d-     İşletme Merkez adresi;

e-      Basımı yaptıranın Türk Ticaret Kanununun 1524 maddesi uyarınca  internet sitesi oluşturma mecburiyeti var ise Web sitesi adresi bilgilerinin; bulunması gerekmektedir.

Matbaalarımızın basacakları bu tür kağıt üzerinde mutlaka bu bilgilerin bulunmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Esnaf siciline ve Esnaf odalarına kayıtlı olanlar için böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte bu bilgilerin bulundurulması genel uygulama ahkamı için uygun olur görüşündeyim.

 

2-Yine 39/2.Md. geçen “Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler “ ibaresinde ise işletmenin Muhasebe kayıtlarının dayanağını oluşturan belgeler anlatılmaktadır. Bu belgeleri ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 Md. Uyarınca yurt genelinde “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik “ kapsamında Maliye ile yaptıkları anlaşma uyarınca matbaalarımızca basılmaktadır.(Fatura,İrsaliyeli Fatura,İrsaliye,Serbest Meslek Makbuzu…vs.gibi belgeler)

 

Kısaca Maliye Anlaşmalı Matbaalar olarak adlandırdığımız matbaalarımız bu yönetmelik kapsamında bastıkları evraklar (Fatura,irsaliye,İrsaliyelifatura,Serbest Meslek Makbuzu v.s gibi belgeler) üzerinde anlaşma dayanağı olan Yönetmeliğin 7 Md. Açıkça belirtilen bilgilere ek olarak ;

 

a-      Basımı yaptıranın MERSİS numarasını (MERSİS numarası verilmeyenler ticaret sicili numarasını)

b-      Oda sicil numarasını;(MERSİS numarası yazılır ise yazılmayacak)

f-       Basımı yaptıranın Türk Ticaret Kanununun 1524 maddesi uyarınca  internet sitesi oluşturma mecburiyeti var ise Web sitesi adresi bilgilerinin;

Bulunmasına diğer bir açıklama ile bu ek bilgiler ile basılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Esnaf  Siciline ve Esnaf Odalarına üye olan esnaflar için bu bilgilerin bulunması zorunlu olmamakla birlikte müşterilerine güven vermesi ve Maliyece yapılacak incelemelerde esnafların kullandıkları fatura,irsaliye gider makbuzu vs. gibi evraklarda sorun yaşanmaması adına bu bilgilerin bulunmasını genel ahkama uymak için uygun olur görüşündeyim.

 

MERSİS Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ve MERSİS numarası nedir nasıl öğrenilir.

 

MERSİS Ticaret sicilinde işlem gören ticari işletmeler, şahıs işletmesi, yabancı şirket Türkiye temsilcilikleri, sermaye şirketleri, kooperatifler ile dernek ve vakıflar ve bunlara ait işletmelere ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bunlara ilişkin ticaret sicilindeki bütün işlemlerinin online yapılabilmesine imkan sağlayan merkezi veri tabanıdır.

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 12 ve müteakip maddeleri gereği Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ni (MERSİS) kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarasının ticaret sicili numarası yerine geçecektir. Ticaret Siciline kayıtlı kişiler ve Şirketler,bağlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odaları Sicil Müdürlüklerinden öğrenebilecekleri gibi

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/Mersis/%C5%9EirketSorgulama/tabid/64/ctl/FirmaArama/mid/407/Default.aspx

 adresini tıklayarak ve gerekli bilgileri girerek MERSİS nımaralarını öğrenebilirler.

 

Esnaf siciline ve Esnaf Odalarına kayıtlı olan esnaflar ESBİS Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi ‘ne kayıt oldukları için kapsam dışındadırlar.

 

01.01.2014 yılından evvel basılmış olan yani Basım Yılı 2013 ve daha eski olan evrakların basımı gerçekleştiren Matbaalar açısından bu bilgilerin eksik basılmış olması bir yükümlülük getirmemektedir.

 

Ancak bu tarihten sonra bu belgeleri kullanacak olan Tacirlerin bu belgeler üzerindeki eksiklikleri tamamlayarak kullanmaları gerekmektedir.

1-      Eski belgeleri maliyeye götürerek iptal ettirip yenilerini bastırmak;

2-      Eski belgeler üzerine eksik bilgileri içeren yapışkanlı kağıt (etiket) yapıştırmaları;

3-      Yaptıracakları kaşe ile bu belgeleri damgalayarak eksiklerini tamamlayabilecekleri

Bu ve bunun gibi çözümler tarafınızdan müşterilerinize sunulabilir.

 

2014 yılının mutluluk sağlık barış huzur ve bol kazanç getirmesi dileği ile saygılar sunarım.

 

             Cafer Tayyar TEKİN

Matbaacılar Federasyonu Genel Sekreteri

Tüm hakları saklıdır.
Site içeriği izinsiz kullanlamaz.

HT Web & Grafik Tasarım Hizmetleri